MesoSlim

เป็น Treatment สำหรับการลดไขมันส่วนเกิน หรือแม้แต่การกระชับผิวหน้าและลำตัวรวมถึงหน้าอกโดย มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ Artichoke extracts จัดอยู่ในกลุ่มของ draining agents ที่ช่วยในการสลายไขมันส่วนเกิน ลดอาการบวม พร้อมทั้งช่วยขจัดของเสียออกจากเซลล์ผิว นอกจากนี้ประกอบด้วยสาร Decapeptide, L-carnitine, Laminaria ซึ่งมีคุณสมบัติในการลำเลียงโมเลกุลไขมันเล็กๆเข้าไปใช้ในเซลล์ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดการนำไขมันไปเปลี่ยนเป็นพลังงานทำให้ร่างกายคุณลดการสะสมของไข มัน พร้อมทั้งช่วยเร่งกระบวนการสลายไขมัน
Back